Tjenester

Tak over tak

Tak over Tak har i flere år holdt presentasjoner og foredrag, for tekn avd i ulike kommuner, fylkeskommunen, bedrifter, arkitekter, ingeniørselskaper og yrkesskoler om bruk av konseptet, og de praktiste og økonomiske foredelene dette gir.

Fasadestillas

Vi kan levere og montere, alt innen fasadestillas. Dette tilpasses hver enkelt prosjekt, alt etter kundes behov. Fasadestillas kan om ønskelig kles inn med presenninger, for å sikre mot regn og vind. Hvis behov for å sikre mot støv og lyddemping, kan det også benyttes fasadekassetter.

Rullestillas

Rullestillas kan bygges i alle varianter ved hjelp av tyngre komponenter. Dette er meget aktuelt i forbindelse med f.eks. murearbeid hvor man har behov for forflytning under gjennomføringen av arbeidet.

Murerstillas

Murerstillas er betegnelsen på et tungstillas. Et murerstillas er et førstevalg for tyngre jobber, der kravet til brukervennlighet, tilpassingsmuligheter og kapasitet for store belastninger er avgjørende.

Hva vi kan

01

Vi kan

Levere stillas og Tak over Tak løsninger til forutsigbare og avtalte fastpriser

02

Vi kan

Levere de beste Tak over Tak løsninger, tilpasset hvert enkelt prosjekt.

03

Vi kan

Bygge Tak over Tak saltak, med over 40m fritt spenn.

04

Vi kan

Bygge Tak over Tak pulttak med over 28m fritt spenn.

05

Vi kan

Levere alt innen rulle, fasade og murerstillas, inndekning, Tak over Tak.

06

Vi kan

Prosjektledelse med over 30års erfaring som faglært tømrer.

Vi hjelper deg med ditt neste prosjekt

Tak over Tak leverer alt fra fasadestillas, rullestillas, murerstillas, industristillas, fasadekassetter og tak over tak. Kontakt oss for en hyggelig prat og spørsmål rundt ditt prosjekt.