Avinor

Det skal bygges nytt ventilasjonsanlegg på taket av kontrollstasjon, samt skifte ut isolasjon og taktekking. For å sikre mot fuktskader ned i kontrollsentral var det nødvendig med Tak over Tak over bygning.

Vitale mål på stillas og Tak over Tak:

  • Lengde Tak over Tak 30m
  • Spennvidde sperr 27m
  • Høyde stillas 12m
  • Stillas og Tak over Tak ble flyttet underveis, slik at Tak over Tak har hatt total inndekning på 60m