Bjergsted

Oppdragsgiver: IKM/Stål & Fasade
Prosjektperiode: Desember 2012-sept 2013

Prosjektopplysninger:
Kuppelhallen hadde på flere plasser fukt og råteskader. Det var derfor nødvendig å åpne taktekking skifte takbord og isolasjon på flere plasser.

Hele taket ble lektet opp på ny og ny bunntekking lagt.

Det var av den grunn behov for tak over Tak for å sikre mot fuktskader i anleggsitiden.

Tak over Tak ble satt på skinner og dreid rundt på hjul.

Vitale mål:

  • Bredde Tak over Tak i topp 4m
  • Bredde Tak over Tak i bunn 16m
  • Spennvidde Tak over Tak, 34m med avstiving.
  • Radius toppsirkel 5m
  • Radius bunnsirkel 23m
  • Høyde stillas 10m