Skadberg

Prosjekt: Skadberg
Oppdragsgiver: Block Watne as

Tidsrom for utførelse:
November 2012- høsten 2013

Prosjektopplysninger:
Rehabilitering av boligblokk utført i kompakt tre som passivhus konstruksjon.
Boligblokk ble stående åpen og nedfuktet i en periode på 1,5-2 år. Det ble på anbefaling fra Sintef, besluttet at boligblokk skulle kles inn i “telt” og tørkes ut i en periode på 6-8mnd.
Det ble installert flere store gassovner for å øke temperatur inne i “telt”.

  • Vitale mål
  • Lengde Tak over Tak 27m
  • Spennvidde sperr 21m
  • Høyde stillas 30m