Lauperak

Oppdragsgiver:Signaturhytten
Prosjektperiode:Sept 2012-okt 2012

Prosjektopplysninger:
Ny hytte som skulle oppføres på høsten 2012. grunnet kort byggetid og fare for nedfukting, ble det valgt å bygge “telt” over tomt før bygging ble iverksatt.

Det ble derfor bygget tørt fra dag 1, noe som medførte en kortere tid fra tett bygg til ferdig innvendig, da det ikke var fukt i konstruksjon.

Det ble også lagt stubbloftplater, isolert og sponplategulv før vegger ble reist opp.

Vitale mål på stillas og Tak over Tak:

  • Lengde Tak over Tak 8
  • Spennvidde sperr 12m
  • Høyde stillas 8m