Engøyholmen

Adresse: Engøyholmen 1, Hundvåg
Oppdragsgiver: Engøyholmen Kystkultursenter
Prosjektperiode: Mai 2016 – November 2016

Prosjektopplysninger: Taket på ene naustet skal skiftes ut. Mange sperr, åser og undertak skal skiftes ut, derfor er det nødvendig å sikre mot fuktskader i underliggende etasjer.

All aktivitet og virksomhet inne i kystkultursenter, kan fortsatt gå upåvirket, ved at bygningen er sikret med «telt»

Litt utfording med logistikk av utstyr, men her har ansatte på Engøyholmen vært svært positive og behjelplige med tilgjengelige båter, fra skjøyte til robåt.
Her er ingen kraner tilgjengelig, slik at alt ToT monteres med håndmakt.
Varierte stillasmonteringoppgaver, da vi må dykke ned på bunnen for å montere stillas i gavl.

Vitale mål på stillas og Tak over Tak:

Saltak
Lengde på ToT, 27m
Spennvidde sperr, 13m
Lengde stillas, 27m
Høyde stillas, 10m + 4m under vann