Rå borettslag

Oppdragsgiver: BM Valde, Bergen
Prosjektperiode: September 2015- desember 2016

Prosjektopplysninger: 
Rå Borettslag er fra midten av 60 årene, og består av 66 boliger i rekke, alle med flate pappet tak.
Det er lekkasje på flere boliger, og en oppgradering av tekking og etter isolering var nødvendig på alle tak.
Da anleggsperioden er tenkt gå fortløpende alle årets måneder, så borettslaget behov for å sikre mot fukt og forutsigbar fremdrift ved bruk av Tak over Tak.

Boligene er fordelt på rekker, a`4-6 hus pr rekke, i alt 13 rekker.
BM Valde ønsket overdekning på minst 3 hus pr rekke, for å oppnå effektiv produksjon under ToT.
Tak over Tak valgte derfor i dette prosjektet, å sette all ToT konstruksjon på hjul og» skinner», for enkelt å kunne flytte ToT etter byggefirmaets fremdrift.

Vitale mål på stillas og Tak over Tak: 

Saltak
Lengde på Tak over Tak, 44m
Spennvidde sperr, 21m
Lengde stillas, 87m
Høyde stillas, 3m
Lengde hjulbane, 3-kantbeamer, 87m