SR-Bank

Oppdragsgiver: Faber
Prosjektperiode: November-desember 2015

Prosjektopplysninger:
SR Bank, Domkirkeplassen skal utføre store rehabiliteringer, og i den forbindelse var  det behov for å utføre større arbeider i himling i hovedsal.
Rehabilitering skal utføres i bankens åpningstid, det var derfor avgjørende å sikre kunder mot dette arbeidet, samtidig som det gjorde tilgangen for arbeidere enkel.
Tak over Tak har i den forbindelse, etablert  og montert arbeideplattform over hele hovedsal i 5 meters høyde.

Vitale mål på oppdrag:

Arbeidsplattform ca 8m x 28m
Arbeidshøyde plattform 5m