UIS Tjodhallen

Oppdragsgiver:BM Sagen
Prosjektperiode:Juni 2012-august 2012

Prosjektopplysninger:
Det var lekkasje i eksiterende taktekking på Tjodhallen aula.

All eksisterende bunntekking skulle skiftes, samt isolasjon. Det var av den grunn nødvendig med Tak over Tak til dette prosjekt, for å hindre lekkasje og fuktskader ned i konstruksjon og aula.

Stillas og Tak over Tak konstruksjon ble montert på betongdekke over Tjodhallen, 8m over bakkenivå.

Vitale mål på stillas og Tak over Tak.

  • Pulttak
  • Lengde på Tak over Tak 27m
  • Spennvidde sperr 30m, med støttetårn.
  • Høyde stillas 8m.