Valldal borettslag

Oppdragsgiver: BM Sagen
Prosjektperiode: August 2014- April 2016

Prosjektopplysninger: 
Valldal Borettslag er fra midten av 80 årene, og består av i alt 53 eneboliger i rekke, alle med saltak.
Borettslaget ville etterisolere alle tak og vegger, samt skifte dører og vinduer.
For å sikre mot fuktskader i anleggsperioden, så borettslaget behov for å benytte Tak over Tak i dette prosjektet.

Boligene er fordelt på rekker, alt fra 2 til 7 hus pr rekke, i alt 11 rekker.
Det er til enhver tid, 2-3 ToT inndekninger oppe samtidig, alt etter oppdragsgivers ønske og fremdriftsplan.

Vitale mål på stillas og Tak over Tak: 

Saltak
Lengde på Tak over Tak, 15-18m
Spennvidde sperr, 16-20m
Lengde stillas, 15-18m
Høyde stillas, 7 m