Avinor

Det skal bygges nytt ventilasjonsanlegg på taket av kontrollstasjon, samt skifte ut isolasjon og taktekking. For å sikre mot fuktskader ned i kontrollsentral var det nødvendig med Tak over Tak over bygning. Vitale mål på stillas og Tak over Tak: Lengde Tak over Tak 30m Spennvidde sperr 27m Høyde stillas 12m Stillas og Tak over Tak ble…

Les mer

Bjergsted

Oppdragsgiver: IKM/Stål & FasadeProsjektperiode: Desember 2012-sept 2013 Prosjektopplysninger:Kuppelhallen hadde på flere plasser fukt og råteskader. Det var derfor nødvendig å åpne taktekking skifte takbord og isolasjon på flere plasser. Hele taket ble lektet opp på ny og ny bunntekking lagt. Det var av den grunn behov for tak over Tak for å sikre mot fuktskader…

Les mer

Lauperak

Oppdragsgiver:SignaturhyttenProsjektperiode:Sept 2012-okt 2012 Prosjektopplysninger:Ny hytte som skulle oppføres på høsten 2012. grunnet kort byggetid og fare for nedfukting, ble det valgt å bygge “telt” over tomt før bygging ble iverksatt. Det ble derfor bygget tørt fra dag 1, noe som medførte en kortere tid fra tett bygg til ferdig innvendig, da det ikke var fukt…

Les mer

Skadberg

Prosjekt: SkadbergOppdragsgiver: Block Watne as Tidsrom for utførelse:November 2012- høsten 2013 Prosjektopplysninger:Rehabilitering av boligblokk utført i kompakt tre som passivhus konstruksjon.Boligblokk ble stående åpen og nedfuktet i en periode på 1,5-2 år. Det ble på anbefaling fra Sintef, besluttet at boligblokk skulle kles inn i “telt” og tørkes ut i en periode på 6-8mnd.Det ble installert flere…

Les mer

Årholsveien 21

Oppdragsgiver: Privat kundeProsjektperiode: Januar 2015- november 2015 Prosjektopplysninger:  Boligen skulle bygges om fra saltak, til å bygge opp ny etasje med flatt tak, slik at bolig fremstod i funkisstil. Kritisk fase i slik ombygging, er når eksisterende toppetasje fjernes helt, for å gjøreklar for nyt etasje.Huset var også bebodd i nedre etasje i anleggsperioden, derfor var det viktig…

Les mer

UIS Tjodhallen

Oppdragsgiver:BM SagenProsjektperiode:Juni 2012-august 2012 Prosjektopplysninger:Det var lekkasje i eksiterende taktekking på Tjodhallen aula. All eksisterende bunntekking skulle skiftes, samt isolasjon. Det var av den grunn nødvendig med Tak over Tak til dette prosjekt, for å hindre lekkasje og fuktskader ned i konstruksjon og aula. Stillas og Tak over Tak konstruksjon ble montert på betongdekke over…

Les mer

Rå borettslag

Oppdragsgiver: BM Valde, BergenProsjektperiode: September 2015- desember 2016 Prosjektopplysninger: Rå Borettslag er fra midten av 60 årene, og består av 66 boliger i rekke, alle med flate pappet tak.Det er lekkasje på flere boliger, og en oppgradering av tekking og etter isolering var nødvendig på alle tak.Da anleggsperioden er tenkt gå fortløpende alle årets måneder, så borettslaget behov…

Les mer

Valldal borettslag

Oppdragsgiver: BM SagenProsjektperiode: August 2014- April 2016 Prosjektopplysninger: Valldal Borettslag er fra midten av 80 årene, og består av i alt 53 eneboliger i rekke, alle med saltak.Borettslaget ville etterisolere alle tak og vegger, samt skifte dører og vinduer.For å sikre mot fuktskader i anleggsperioden, så borettslaget behov for å benytte Tak over Tak i dette…

Les mer

SR-Bank

Oppdragsgiver: FaberProsjektperiode: November-desember 2015 Prosjektopplysninger:SR Bank, Domkirkeplassen skal utføre store rehabiliteringer, og i den forbindelse var  det behov for å utføre større arbeider i himling i hovedsal.Rehabilitering skal utføres i bankens åpningstid, det var derfor avgjørende å sikre kunder mot dette arbeidet, samtidig som det gjorde tilgangen for arbeidere enkel.Tak over Tak har i den forbindelse, etablert …

Les mer

Engøyholmen

Adresse: Engøyholmen 1, HundvågOppdragsgiver: Engøyholmen KystkultursenterProsjektperiode: Mai 2016 – November 2016 Prosjektopplysninger: Taket på ene naustet skal skiftes ut. Mange sperr, åser og undertak skal skiftes ut, derfor er det nødvendig å sikre mot fuktskader i underliggende etasjer. All aktivitet og virksomhet inne i kystkultursenter, kan fortsatt gå upåvirket, ved at bygningen er sikret med «telt» Litt utfording…

Les mer